Argus Advokater tilbyder klienterne individuelt tilpassede salæraftaler. Sammen finder vi en løsning, som netop er skræddersyet til dine ønsker og behov.

Indenretlig inkasso
Hvis debitor ikke betaler efter de første skriftlige og telefoniske henvendelser fra os, vil sagen blive fulgt helt til ”dørs” og slutte med eventuelt udlæg i fogedretten. Der vil i udgangspunktet påløbe omkostninger i form af retsafgifter, mødesalærer og eventuelle sagsomkostninger, som du kan pålægge debitor at betale.

I disse tilfælde vil der blive indgået en fast salæraftale. Det er vigtigt for os, at vores salæraftaler er overskuelige og at du hele tiden ved, hvad det koster, at sende en sag til retlig inkasso.

Udland
Vi forfølger også krav i udlandet. Vi har en egen afdeling, som kun sidder med udenlandske sager. Vi har et stort net af konsulenter og advokater i udlandet til at hjælpe os lokalt.

Tilbud
Kontakt os på tlf. 70 27 16 12 eller på advokat@arguslaw.dk og få en skræddersyet løsning for inkassering af dine krav.