Argus Advokater yder juridisk rådgivning inden for alle væsentlige områder til små- og mellemstore erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder samt privatpersoner.

Argus Advokaters advokater er alle beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og de pågældende er en del af Advokatsamfundet.

Argus Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvars- forsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring er tegnet i HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, som også er garantistiller.

Argus Advokater er et Advokat Anpartsselskab og ejer er Advokat Jacob Christensen.

Argus Advokater driver advokatinkassovirksomhed.